Hemelwaterdroogteplan

Een hemelwaterdroogteplan voor Ranst

Plaatselijke, hevige regenbuien zorgen ervoor dat de massale hoeveelheid regenwater die op een relatief kleine oppervlakte valt niet goed afgevoerd kan worden, met wateroverlast tot gevolg. In de steeds droger wordende zomers doet het omgekeerde fenomeen zich regelmatiger voor: waterschaarste en heel lage grondwaterniveaus.

Een visie over hoe een gemeente op langere termijn het best kan omgaan met hemelwater, is dan ook geen overbodige luxe. We gaven daarom Aquafin de opdracht om een hemelwaterdroogteplan op te stellen. ‘De beste oplossing voor wateroverlast én droogte, is ruimte geven aan water’, zegt Wim Dhooge van Aquafin. ‘De grote hoeveelheid verharde oppervlakte verhindert dat regenwater gemakkelijk in de grond kan dringen. Zo verdroogt de bodem. Bovendien kan er op bepaalde locaties stroomafwaarts wateroverlast ontstaan, omdat grote hoeveelheden water te snel afgevoerd worden via de riolering en op één punt samenkomen.’

Hemelwaterdroogteplan als leidraad

Het hemelwaterdroogteplan is een leidraad voor het beleid en de betreffende diensten om de juiste maatregelen te definiëren en voorop te stellen. Zo moet er al bij het ontwerp van toekomstige werken meer rekening gehouden worden met hemelwater. Tegelijkertijd wil dit plan jou informeren en warm maken voor zaken die je zelf kan doen. Denk bijvoorbeeld aan hemelwater hergebruiken, ontharden van je (voor)tuin en een groendak aanleggen.

Groenblauwpeil.be

Via groenblauwpeil.be kom je te weten hoe goed je tuin bestand is tegen bijvoorbeeld piekbuien en wateroverlast, of tegen extreme hitte en droogte. De tool geeft ook aan hoe het gesteld is met je watergebruik in huis. Tot slot krijg je een voorstel met suggesties om je perceel klimaatrobuuster te maken.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top