Groentebedeling

Heel wat mensen hebben door beperkte middelen weinig tot geen toegang tot duurzame en gezonde voeding. De verkoop van groenten en fruit verloopt in België voornamelijk via veilingen. In bepaalde periodes kan er een overaanbod zijn. De Europese Commissie heeft een regeling uitgewerkt om deze overschotten bij voorkeur gratis ter beschikking te stellen aan liefdadigheidsinstellingen en OCMW’s.  

Zorg en welzijn Ranst heeft hiervoor een toegangspas aangevraagd. Elke maand worden verse groenten opgepikt op de veiling om diezelfde dag nog te verdelen.  

Voorwaarden 

  • Je verblijft in Ranst.
  • Je behoeftigheid wordt vastgesteld na een sociaal en financieel onderzoek.
  • Je hebt minstens eenmaal per jaar contact met een maatschappelijk assistent. 

Belangrijk om te weten is dat… 

  • de groentepakketten gratis verdeeld worden. 
  • de groenten enkel op het afgesproken tijdstip en locatie opgehaald kunnen worden. 
  • de bedeling doorgaat op de laatste woensdag van de maand (tenzij anders vermeld) in Hof Terwagne, Gasthuisstraat 17
  • zorg en welzijn niet kan bepalen hoe groot de pakketten zijn. Dit verschilt van seizoen tot seizoen en hangt af van het aanbod op de veiling.  
  • de aanvrager geen spaargelden hoger dan € 6.200 mag hebben. 
  • het toegestaan is om één woongelegenheid in volle eigendom of vruchtgebruik te hebben. De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen. 
  • personen die niet in begeleiding zijn, maar zich willen inschrijven voor de groentebedeling, uitgenodigd worden om hun behoeftigheid vast te stellen. 
Naar top