Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Inhoud

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast. Het  college van burgemeester en schepenen kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken. De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar. Elke concessie geldt voor de begraving van maximaal 2 personen.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als je familie bent van de overledene, mag je de dienst Burgerzaken contacteren om o.a. je adresgegevens door te geven. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie. 

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
 • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

 • grafconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners: € 675 en voor niet-inwoners: € 1125
 • columbariumconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners : € 650 en voor niet-inwoners : € 850
 • urnenveldconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners : € 650 en voor niet-inwoners € 850

Deze prijzen zijn de prijzen per concessie waarin maximaal 2 personen kunnen begraven worden.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

 • grafconcessie voor een periode van 30 jaar voor
  • inwoners: € 675
  • niet-inwoners: € 1.125
 • columbariumconcessie voor een periode van 30 jaar voor
  • inwoners: € 650
  • niet-inwoners: € 850
 • urnenveldconcessie voor een periode van 30 jaar voor
  • inwoners: € 650
  • niet-inwoners: € 850

Deze prijzen zijn de prijzen per concessie waarin maximaal 2 personen kunnen begraven worden.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top