Gewestelijk RUP 'Vallei van de Tappelbeek'

Dit gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevindt zich in deelgemeente Oelegem en Broechem.

Dit plan is opgesteld voor de afbakening van de gebieden voor de natuurlijke en agrarische structuur rond de Tappelbeek en de autostrade.

Dit RUP werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 24 november 2017.

Deel deze pagina