Geschiedenis van Oelegem

De geschiedenis van Oelegem is nauw verwant met die van Broechem. Net als Broechem viel de parochie Oelegem immers lange tijd onder de abdij van Tongerlo, terwijl de heerlijkheden Broechem en Oelegem vaak samen overgingen van de ene adellijke familie op de andere. 

Met uitzondering van enkele molens – zoals de overgeleverde 19e-eeuwse 'Stenen windmolen' aan de Kerkhoflei – en een linnenblekerij, het 19e eeuwse ‘Bleyckhof’, kende Oelegem tot aan het einde van de 19de eeuw nauwelijks industrie.   

In de 20e eeuw vonden echter verschillende grootschalige werken plaats, zoals de bouw van het militair fort (1909-1913), het uitgraven van het Albertkanaal en de aanleg van de autosnelweg Antwerpen-Luik.  

Het kasteel van het provinciaal domein Vrieselhof werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig vernield, maar na de oorlog door graaf de Brouckhoven de Bergeyck in neo-Vlaamse renaissancestijl heropgebouwd.

Naar top