Geschiedenis van Broechem

De vondst van een elitair Merovingisch grafveld uit de 6e-7e eeuw met bijhorende muntschat, toont aan dat Broechem al vrij vroeg in de geschiedenis een belangrijke nederzetting vormde.

Van de 12e tot de 18e eeuw oefende de abdij van Tongerlo er de geestelijke macht uit. Onder haar impuls groeide de O.-L.-Vrouwekerk uit tot de fraaie parochiekerk die vandaag het dorpscentrum domineert.  De wereldlijke macht lag in diezelfde periode afwisselend in de handen van de families Berthout, van der Rijt, le Roy, van Colen en de Fraula, bekende namen die we ook terugvinden onder de eigenaars van Broechemhof en Bossenstein, twee prachtige kastelen die nog altijd bewoond worden.   

Helaas kende Broechem naast opmerkelijke hoogtepunten ook perioden van ernstig verval. Zo werd het dorp herhaaldelijk beschoten, geplunderd en gebrandschat. Het fort van Broechem, dat tussen 1909 en 1912 werd opgericht, is hiervan nog een stille getuige.

Naar top