Gemeentelijke subsidie werking jeugdverenigingen

Jeugdwerk ondersteunen

De jeugddienst verzamelt jaarlijks alle gegevens van de jeugdverenigingen en jeugdhuizen die nodig zijn om de subsidieverdeling te kunnen berekenen.

Elke erkende Ranstse jeugdvereniging moet zijn dossier met de nodige bewijsstukken binnenbrengen. Aan de hand van deze informatie worden de subsidies berekend en kunnen we ervoor zorgen dat het daartoe bestemde bedrag eerlijk verdeeld wordt (volgens het subsidiereglement) onder de verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Daarnaast keert het gemeentebestuur ook vormingssubsidies uit.

Vormingssubsidies

Ben je tussen 15 en 25 jaar en heb je een cursus gevolgd met de bedoeling om deze kennis door te geven? Dan kom jij in aanmerking voor terugbetaling van een gedeelte van je inschrijvingsgeld door het gemeentebestuur.

Het enige wat je moet doen, is jouw vormingsattest (of een kopij ervan) binnenleveren op de jeugddienst. Vergeet ook niet om je rekeningnummer hierop te noteren!

Voor meer informatie over vormingen en cursussen kan je (liefst na een seintje) terecht op de jeugddienst.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Zoek het reglement hier

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top