Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woningen Hallebaan - Heesterbos'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan betreft twee woonclusters aan de Hallebaan en het Heesterbos in Oelegem. Ze liggen in gebieden die volgens het gewestplan in hoofdzaak zijn bestemd als bosgebied, maar in de praktijk het uitzicht hebben van een gewone wooncluster. De woningen zijn dus wel vergund (geacht), maar zonevreemd door de ligging in ruimtelijk kwetsbaar gebied volgens het gewestplan.

Door de opmaak van het RUP kan de juridische zekerheid voor deze woningen die gelegen zijn in dit bosgebied verankerd worden, waarbij de bestemming wordt afgebakend op maat van de omgeving gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

De gemeenteraad keurde dit RUP goed op 16 januari 2023.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top