Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven fase 2'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich op verschillende plaatsen in onze gemeente.

Het plan werd opgesteld om de verschillende zonevreemde maar vergund geachte bedrijven de kans te geven om zich aan te passen aan de huidige normen en eventueel uit te breiden. 

Dit RUP werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 mei 2016.

Deel deze pagina