Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven fase 1'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich op verschillende plaatsen in onze gemeente. Het plan werd opgesteld om de verschillende zonevreemde, maar vergund geachte bedrijven de kans te geven om zich aan te passen aan de huidige normen en eventueel uit te breiden. In eerste instantie werd een oplossing gezocht voor de bedrijven die al een gunstig planologisch attest verkregen hadden. De deputatie van de provincie Antwerpen keurde dit RUP goed op 12 juli 2013.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top