Gemeentelijk RUP 'Van den Nestlaan'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich in aan de Van den Nestlaan in deelgemeente Broechem. Dit gebied was vroeger een militair domein. Door de goedkeuring van dit plan is deze zone nu gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorziening. De (nieuwe) gebouwen van de gemeentelijke diensten worden hier voorzien. De deputatie van de provincie Antwerpen keurde dit RUP goed op 31 maart 2011.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top