Gemeentelijk RUP 'Signaalgebied Emblem Netevallei'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich tussen het dorpscentrum van Emblem en het Netekanaal, ten zuiden van de recreatiecluster en de kerk. Deze afbakening komt grotendeels overeen met het signaalgebied en werd uitgebreid met de site waar de roeiclub gevestigd is.

Volgens het gewestplan zijn deze percelen gelegen in de woonzone, recreatiegebied en groengebied.

Het signaalgebied moet volledig geordend worden om te kunnen inspelen op de watergevoeligheid van het gebied. Daarom wordt slechts een klein deel van het plangebied voorzien om de woonkern te versterken. De rest van het gebied zal een zachte bestemming krijgen. De gemeenteraad keurde dit RUP goed op 17 oktober 2022.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top