Gemeentelijk RUP 'KMO-zone Oostmalsesteenweg'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich in aan de Oostmalsesteenweg in deelgemeente Emblem. Dit plan is opgesteld, omdat een deel van de KMO-zone volgens het gewestplan niet meer bruikbaar was door de goedkeuring van een habitatrichtlijngebied. De goedkeuring van dit plan compenseert dit verlies gedeeltelijk en is ook een oplossing voor een zonevreemd bedrijf. De deputatie van de provincie Antwerpen keurde dit RUP goed op 21 april 2011.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top