Gemeentelijk RUP 'KMO-zone Oostmalsesteenweg'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich in aan de Oostmalsesteenweg in deelgemeente Emblem.

Dit plan is opgesteld omdat een deel van de KMO-zone volgens het gewestplan niet meer bruikbaar was door de goedkeuring van een habitatrichtlijngebied. Door dit plan goed te keuren is dit verlies gedeeltelijk gecompenseerd en was er ook een oplossing voor een zonevreemd bedrijf. 

Dit RUP werd door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd op 21 april 2011.

Deel deze pagina