Gemeentelijk RUP 'Herziening Van den Nestlaan'

Op 31 maart 2011 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk RUP ‘Van den Nestlaan’ goed. Daarmee werd een bestemmingswijziging van militair domein naar een gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen goedgekeurd, in functie van een gedeeltelijke herinrichting van de gemeentelijke diensten. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht zoals voorzien in het oorspronkelijke RUP. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Behalve de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt.

Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst.

Het gemeentebestuur is echter van oordeel dat alle gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen.

Om dit mogelijk te maken werd het bestaande gemeentelijk RUP 'Van den Nestlaan' herzien.

De gemeenteraad keurde dit RUP goed op 26 maart 2024.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top