Geluidsnormen

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan 85 dB, dan kan je hiervoor via het evenementenformulier een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

 • Enkel volgende mogelijkheden mag je aanduiden in de aanvraag:
  max. 85dB (vb: zachte achtergrondmuziek)
  max. 90dB (vb: achtergrondmuziek bij sportwedstrijden)
  max. 95dB DJ-muziek
  max. 95dB Live optreden
 • In Ranst worden ‘max. 98dB DJ bij luide fuiven’ en ‘max. 100dB Live optreden op grote aangelegenheden’ NIET toegestaan!!!
 • Zolang tijdens het evenement kinderen van 13 jaar of jonger aanwezig zijn, moet de norm worden beperkt tot <90 dB(A), Laeq15 min.
 • Tijdens de volledige activiteit wordt het geluidniveau gemeten én geregistreerd. De meetgegevens worden binnengebracht binnen de 10 dagen na het evenement op de milieudienst van de gemeente.
 • Het aanbieden van gratis oordopjes voor wie hier behoefte aan heeft is verplicht.
 • Bij overschrijding van de toegelaten geluidsnorm kan het evenement in kwestie stilgelegd worden en zal voor een eventuele herneming van het evenement in het volgende jaar geen toelating worden gegeven.
 • Voor evenementen die doorgaan in De Moervelden geldt bijkomend:
  • De muziekboxen moeten zo opgesteld worden dat het geluid weg van de Bistweg wordt geleid (ter verduidelijking podium, dj, muziekinstallatie moeten opgesteld worden aan de kant van de schuifpoorten gericht naar de achterzijde van de loods).
  • Om de hinder naar de omwonenden te beperken moeten vanaf 00:00 uur de schuifpoorten van de loodsen aan de Moervelden gesloten blijven met uitzondering van de in- / uitgang.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top