Gebruik persoonsgegevens

Inhoud

Om als lokale overheid een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken we veel met persoonsgegevens. We gaan daar zorgvuldig mee om overeenkomstig de Europese privacywetgeving ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR ).

Wie heeft er allemaal toegang tot je persoonsgegevens?

Gemeente Ranst is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van Gemeente Ranst zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen alleen bij de diensten en de medewerkers terecht die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun kerntaken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met onze IT-partners. Die ondersteunen ons als 'verwerker' bij het verwerken van je persoonsgegevens. Met alle verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken als wij.

Soms is Gemeente Ranst niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. We wisselen ook regelmatig persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om jou te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop je wettelijk recht hebt. Zo zijn we je nog beter van dienst.

We geven je persoonsgegevens alleen door aan anderen als jij ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken

Gemeente Ranst gebruikt je persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Meer bepaald doen we dit enkel:

 1. om een wettelijke verplichting na te komen
  Voorbeeld: de dienst burgerzaken van de gemeente is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.
 2. wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  Voorbeeld: je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor bv. BE-Alert.
 3. om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren
  Voorbeeld: Gemeente Ranst organiseert een feest voor de jubilarissen en geeft hen een cadeau. Er is geen wet die ons dat verplicht. We doen dat in het algemeen belang van de inwoners van Ranst.
 4. voor de uitvoering van een overeenkomst die je bent aangegaan met Gemeente Ranst
  Voorbeeld: je schrijft je kind in voor een sportkamp/kinderopvang van Gemeente Ranst. Daarvoor vul je een inschrijvingsformulier in. Op basis van deze overeenkomst verwerken we je gegevens voor alle administratie met betrekking tot je inschrijving van het sportkamp/kinderopvang.
 5. om een ernstige bedreiging voor je gezondheid te bestrijden
  Voorbeeld: in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top