Fluvius Antwerpen

Gemeente Ranst is lid van de opdrachthoudende vereniging 'Fluvius Antwerpen'. Die heeft tot doel het distributienetbeheer (in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas, het aanleggen en exploiteren van (kabel)netwerken en installaties met inbegrip van het uitbouwen ervan tot een interactief elektronisch HFC-communicatienetwerk en het ter beschikking stellen van capaciteit op deze netwerken), de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven en het uitoefenen van elke nevenactiviteit.

Bijkomende informatie: https://over.fluvius.be/nl/thema/de-opdrachthoudende-verenigingen/over-fluvius-antwerpen

Naar top