EthiasCo CVBA

Inhoud

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden. Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

  • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen;
  • de gestelde lichamen met o.a. Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen;
  • de 10 provincies;
  • meer dan 540 steden en gemeenten;
  • honderden OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande, zoals culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités en personeelsverenigingen.

De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR) hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om te vormen tot de EthiasCo cvba. Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Men wordt lid van een onderlinge verzekeringsvereniging door er een verzekeringspolis te onderschrijven.

De OVV Ethias GR verzekert de risico’s inzake arbeidsongevallen. Door de onderschrijving van een polis tegen arbeidsongevallen bij OVV Ethias GR zijn veel lokale besturen er lid van. Door de omvorming tot een cvba zullen die lokale besturen deelbewijzen in de cvba ontvangen.

De gemeente Ranst was lid van Ethias Gemeenrecht en nu van EthiasCo cvba.

Naar top