EthiasCo cvba

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is altijd trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

  • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
  • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
  • de 10 provincies
  • meer dan 540 steden en gemeenten
  • honderden OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen
  • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen...)

De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR) hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om te vormen tot de EthiasCo cvba. Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Men wordt lid van een onderlinge verzekeringsvereniging door er een verzekeringspolis te onderschrijven.

De OVV Ethias GR verzekert de risico’s inzake arbeidsongevallen. Door de onderschrijving van een polis tegen arbeidsongevallen bij OVV Ethias GR zijn veel lokale besturen er lid van. Door de omvorming tot een cvba zullen die lokale besturen deelbewijzen in de cvba ontvangen.

De gemeente Ranst was lid van Ethias Gemeenrecht en nu van EthiasCo cvba.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij helpen je graag verder, bij voorkeur op afspraak!

 
 
Telefonisch kan ook via 03 485 79 69.

Deel deze pagina