Erfgoed Voorkempen

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten uit de Voorkempen. Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren. Een geïntegreerd beleid is hiervoor noodzakelijk. Verder ondersteunt een IOED de betrokken gemeenten waar nodig.

De IOED Voorkempen is niet alleen een aanspreekpunt voor erfgoed, maar ook een belangrijke partner voor de uitvoering van projecten. Door verschillende projecten uit te voeren, wordt er onderzoek gedaan naar en gewerkt aan de ontsluiting en openstelling van het onroerend erfgoed.

Bijkomende informatie: https://www.rldevoorkempen.be/projecten/erfgoed/intergemeentelijke-onroerend-erfgoed-dienst/4923

Naar top