Ereblijken bij overlijden

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn keurden op 20 april 2020 het reglement over het ereblijken bij overlijden goed.

Deel deze pagina