Energieschulden

Om voor alle mensen het recht op een minimale voorziening van gas, elektriciteit en water uit te voeren, bestaat er in elk Vlaams OCMW een Lokale Adviescommissie (afgekort LAC). Er bestaat een LAC voor Eandis (gas en elektriciteit) en een LAC voor Pidpa (water). 

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van netbeheerder Eandis/Pidpa. Zij bespreken de situatie van klanten waarvan Eandis of Pidpa gevraagd heeft om een afsluiting. De klant mag zich komen verdedigen op de adviescommissie. Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of tot stopzetting van de levering van elektriciteit/en of gas of tot de afsluiting van water. De lokale adviescommissie behandelt ook de vragen voor de heraansluiting van de klant bij Eandis of Pidpa.

Voorwaarden

 • je verblijft in Ranst

Eandis zal om een afsluiting vragen wanneer de klant:

 • zijn facturen niet tijdig betaalt
 • het reeds afgesproken betaalplan niet volgt
 • geen toegang tot de woning verleent voor de plaatsing van een budgetmeter
 • de budgetmeter voor gas of elektriciteit niet of niet frequent oplaadt

Pidpa zal om een afsluiting vragen wanneer de klant niet tijdig betaalt.

Afhandeling

Eandis:

 • indien je als klant van Eandis je facturen niet correct/tijdig betaalt, word je per aangetekend schrijven in gebreke gesteld
 • in de ingebrekestelling wordt voorgesteld dat je contact opneemt met de klantendienst van Eandis, het OCMW of een erkend schuldbemiddelaar om afspraken te maken over een betalingsplan
  (in de brief wordt ook beschreven welke gevolgen het niet betalen van de factuur zal hebben: plaatsing van een budgetmeter of stopzetting van het leveringscontract)
 • Eandis brengt het dossier op de LAC
 • OCMW Ranst nodigt je schriftelijk uit om naar de LAC-zitting te komen

Pidpa:

 • per niet of niet volledig betaalde factuur stuurt Pidpa minstens 2 herinneringsbrieven
 • als de betaalachterstand blijft aanhouden, start Pidpa een minnelijke invorderingsprocedure (minimaal 1 huisbezoek)
 • in de laatste fase vraagt Pidpa aan de LAC om de klant af te sluiten
 • het OCMW nodigt je schriftelijk uit om naar de LAC-zitting te komen

Uitzonderingen

Tijdens de winterperiode mag Eandis de levering van gas niet stopzetten, dit om te vermijden dat mensen tijdens de winter zonder verwarming vallen. Deze periode loopt in principe van 1 december tot 1 maart.
De winterperiode kan, afhankelijk van het weer, verlengd worden.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan steeds langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren.

Deel deze pagina