Energieschulden

Inhoud

Om voor alle mensen het recht op een minimale voorziening van gas, elektriciteit en water uit te voeren, bestaat er in elk Vlaams OCMW een Lokale Adviescommissie (LAC). Er bestaat een LAC voor Fluvius (gas en elektriciteit) en een LAC voor Pidpa (water). 

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zorg en welzijn en van netbeheerder Fluvius/Pidpa. Zij bespreken de situatie van klanten van wie Fluvius of Pidpa gevraagd heeft om een afsluiting. De klant mag zich komen verdedigen op de adviescommissie. Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft, mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of tot stopzetting van de levering van elektriciteit/en of gas of tot de afsluiting van water. De lokale adviescommissie behandelt ook de vragen voor de heraansluiting van de klant bij Fluvius of Pidpa.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.

Fluvius vraagt om een afsluiting in de volgende gevallen.

 • Je betaalt je facturen niet tijdig.
 • Je volgt het afgesproken betaalplan niet.
 • Je verleent geen toegang tot de woning voor de plaatsing van een digitale meter in prepaid.
 • Je laadt de digitale meter in prepaid voor gas of elektriciteit niet of niet frequent op.

Pidpa vraagt om een afsluiting wanneer de klant niet tijdig betaalt.

Uitzonderingen

Tijdens de winterperiode mag Fluvius de levering van gas niet stopzetten. Zo komen mensen tijdens de winter niet zonder verwarming te zitten. De winterperiode loopt in principe van 1 december tot 1 maart. Ze kan, afhankelijk van het weer, verlengd worden.

Afhandeling

Fluvius

 • Als je als klant van Fluvius je facturen niet correct of te laat betaalt, word je per aangetekend schrijven in gebreke gesteld.
 • In de ingebrekestelling wordt voorgesteld dat je contact opneemt met de klantendienst van Fluvius, met zorg en welzijn of met een erkende schuldbemiddelaar om afspraken te maken over een betalingsplan.
  (In de brief wordt ook beschreven welke gevolgen het niet betalen van de factuur zal hebben: plaatsing van een digitale meter in prepaid of stopzetting van het leveringscontract.)
 • Fluvius brengt het dossier voor de LAC.
 • Zorg en welzijn nodigt je schriftelijk uit om naar de LAC-zitting te komen.

Pidpa

 • Per niet of niet volledig betaalde factuur stuurt Pidpa minstens twee herinneringsbrieven.
 • Als de betaalachterstand blijft aanhouden, start Pidpa een minnelijke invorderingsprocedure (minimaal één huisbezoek).
 • In de laatste fase vraagt Pidpa aan de LAC om de klant af te sluiten.
 • Zorg en welzijn nodigt je schriftelijk uit om naar de LAC-zitting te komen.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top