EnergieNest

Het klimaatplan van Ranst is vrij ambitieus. Eén van de doelstellingen is om de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 50% te laten dalen. Dat is enkel haalbaar als we  de productie van hernieuwbare energie drastisch verhogen én het draagvlak ervoor versterken bij alle Ranstenaren.

Vandaag wordt slechts 9 % van de zonnepanelencapaciteit op de daken in onze gemeente benut. Ook voor onze gemeentelijke gebouwen zijn er nog grote mogelijkheden. Er liggen nu 622 panelen op gemeentegebouwen. Op de site aan de Van den Nestlaan (vandaar EnergieNest) willen we de capaciteit uitbreiden naar 10.000 panelen. Dat is het meest gunstige scenario en betekent een jaarlijkse opbrengst van 2.600 tot 3.500 MWh. Of met andere woorden 12 % van het energieverbruik van de Ranstse gezinnen! Het plaatsen van de panelen zal in fasen gebeuren, waarbij eerst het volledige dak van het huidige gebouw zal vol gelegd worden. Later volgt dan de rest van de gebouwen en uiteraard ook het nieuwe gebouw waar de andere gemeentelijke diensten en de politie komen.

Voordelen van het EnergieNest

  • We halen ruimschoots de klimaatdoelstellingen voor ons eigen patrimonium;
  • EnergieNest betekent ook stabiliteit in tijden van onzekerheid. Het geeft ons namelijk energieonafhankelijkheid;
  • De energieproductie kan gebruikt worden voor de andere gemeentelijke gebouwen. De andere overproductie zullen we inzetten op energiedelen via onder andere het project Energiedorpen;
  • De netto financiële opbrengst kan volgens eerste, voorzichtige berekeningen oplopen tot 
    € 2,5 miljoen na 20 jaar.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top