Eerste huishuur

Inhoud

Als je moeilijkheden hebt met de betaling van de eerste maand huur, omdat je de maand voordien weinig of geen inkomsten had, dan kan je een aanspraak maken voor een tussenkomst door het OCMW in de betaling van de eerste maand huur.

Het OCMW van de gewoonlijke feitelijke verblijfplaats is bevoegd. Het hangt dus af van het ogenblik waarop je je aanvraag doet. Wanneer je het OCMW steun vraagt voor de betaling van de eerste maand huur nadat je je in je nieuwe woning hebt gevestigd, richt je je dus tot de gemeente waar je nieuwe woning zich bevindt.
Op deze algemene regel is er een uitzondering voor daklozen en personen die de lokale of federale opvangstructuur voor vluchtelingen verlaten.

Voorwaarden

  • Je verblijft in Ranst.
  • Het financieel onderzoek moet uitwijzen of je de eerste maand huur kan betalen en/of de financiële steun al dan niet terugvorderbaar is. Je moet rekeninguittreksels van zicht- en spaarrekeningen voorleggen.
  • Bij een terugvorderbare financiële steun moet je de eerste maand huur in schijven van minimum € 30 per maand af te betalen. Krijg je financiële steun van het OCMW, dan wordt de maandelijkse afbetaling rechtstreeks ingehouden.
  • Je moet een schuldbekentenis ondertekenen.

Procedure

  • Een aanvraag voor een financiële tussenkomst in de eerste maand huishuur doe je bij zorg en welzijn tijdens de openingsuren.
  • Zorg en welzijn voert een sociaal en financieel onderzoek en kijkt na of je in aanmerking komt.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • het (niet-ondertekende) huurcontract
  • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst staat gelijk aan de huishuur die je moet betalen.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top