Van 17 mei tot 25 juni 2021: doorgang Liersebaan over Albertkanaal volledig onderbroken

De uitvoering van wegenwerken is een hele puzzel qua planning: soms lopen de werken uit, maar soms gaat het ook vlotter dan verwacht. De inschuifoperatie voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Massenhoven zal iets vroeger dan gepland aanvangen, namelijk vanaf 17 mei. Dit betekent dat de Liersebaan volledig onderbroken is en er geen doorgang mogelijk is over het Albertkanaal in Massenhoven van 17 mei tot eind juni.

Verloop inschuifoperatie brug Albertkanaal

Zoals je weet staat de brug over het Albertkanaal nu op een tijdelijke locatie. Om de brug te verplaatsen naar de definitieve locatie voeren we verschillende voorbereidende werken uit. Zo moeten we de brug eerst opvijzelen en dan verplaatsen naar de nieuwe landhoofden. Vervolgens moeten we ook de rijweg van de Liersebaan voor en achter de brug ophogen en terug aansluiten op de brug in eindpositie. Tegelijkertijd breken we de tijdelijke landhoofden weer af.
 
Het effectief verplaatsen van de brug is voorzien op maandag 7 juni.

Omleiding voor alle verkeer via brug van Viersel

Tijdens de volledige inschuifoperatie is de Liersebaan over het kanaal afgesloten tussen de Vaartstraat en de carpoolparking.
In beide richtingen loopt een omleiding via de brug van Viersel en dit voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer. De op- en afritten van de E313 blijven open tijdens deze periode, maar zijn enkel bereikbaar komende vanaf de Herentalsebaan of Lier. De op- en afrit van de E313 richting Antwerpen zullen tijdens deze periode ook opnieuw over de carpoolparking lopen. Onderstaand plan geeft de omleiding weer.
Kom je van Zandhoven, dan volg je eerst de omleiding om zo naar de op- en afritten te rijden. Van Zandhoven naar Antwerpen en omgekeerd? Dan is de E34 ook een prima alternatief.
 
De Liersebaan is gedurende 6 weken afgesloten. Zonder onvoorziene omstandigheden kan het verkeer vanaf 25 juni weer in beide richtingen over de brug van Massenhoven.

De jaagpaden aan beide zijden van het kanaal zijn ook afgesloten ter hoogte van de brug. Op de rechteroever, aan de kant van Zandhoven, is het jaagpad afgesloten tussen de Vaartstraat en de Kerkstraat. Op de linkeroever, kant Lier, is het jaagpad afgesloten tussen de Zagerijstraat en de brug van Viersel.
 

Bereikbaarheid bedrijven

De Zagerijstraat, de Kerkstraat en de Vaartstraat, en alle bedrijven gelegen in die buurt, blijven bereikbaar tijdens de werken. Tijdens deze periode wordt ook de Zagerijstraat geasfalteerd. Dit gebeurt in twee helften zodat er altijd doorgang is voor beurtelings verkeer en u de straat steeds kan in- en uitrijden.
 

Vervolg: afrondende werken tot september

Met het verschuiven van de brug naar de definitieve locatie zijn de grootste infrastructuurwerken afgerond. Al vertrekt de aannemer nog niet helemaal. Van eind juni tot midden september wordt de projectzone, met name de jaagpaden en de carpoolparking nog helemaal afgewerkt.
 

Nog vragen?

Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven en op www.vlaamsewaterweg.be/brug-massenhoven vind je altijd de meest recente informatie over het project.

Liersebaan onderbroken_omleiding

Deel deze pagina