Doelstellingen en acties

Het lokaal netwerk ontvangt van de Vlaamse Regering voor de werking van dit lokaal netwerk een Vlaamse subsidie. Om dit bedrag te verantwoorden, dienen we jaarlijks een verantwoordingsnota in. In deze vreantwoordingsnota staan een aantal doelstellingen en acties.

DOELSTELLINGEN:

1. Meer mensen uit onze doelgroep nemen deel aan het vrije tijdsaanbod door o.a.:

 • Middelen te voorzien om betaalbare uitstappen, reizen en activiteiten mogelijk te maken voor mensen die het financieel moeilijk hebben
 • Sociaal tarief te voorzien voor vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeente
 • Jaarlijks laagdrempelige activiteiten te organiseren voor een breed publiek
 • De knoeselpas (kortingspas van Wereld-Delen) bij gebruikers en aanbieders te promoten
 • Een anoniem inschrijvingssysteem te voorzien, ook voor mensen die recht hebben op een sociaal tarief

2. Sensibilisering over de voordelen van een actieve vrije tijd-, sport- en cultuurbeleving door o.a.:

 • Meer mensen te bereiken door actieve samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het partnerschap van het netwerk
 • Een brochure te ontwikkelen met een duidelijk overzicht van alle vrijetijdskansen in Ranst
 • Jaarlijks een versterkend gezinsaanbod in de kijker te zetten
 • Jaarlijks thema’s en accenten in de kijker te zetten

3. Sensibiliseren en bemiddelen bij aanbieders van vrijetijdsactiviteiten door o.a.:

 • een Vrijetijdsforum te organiseren waarop we alle aanbieders van vrije tijd (verenigingen, socio-culturele organisaties, toeristische actoren…) uitnodigen. Via deze weg informeren en inspireren we hen om mee in dit solidariteitsverhaal te stappen en hier binnen hun eigen werking mee aan de slag te gaan.

4. Continuïteit en een vlotte, professionele werking van het ‘Netwerk vrije tijd voor iedereen in Ranst’ garanderen.

5. Het partnerschap uitbouwen tot een vlot werkende stuurgroep met daarachter een breed forum door o.a.:

 • Regelmatig samen te komen met de stuurgroep die bestaat uit de afdeling vrije tijd, afdeling zorg en welzijn (OCMW), Wereld-Delen en ervaringsdeskundigen. De stuurgroep vormt de motor van het netwerk en voert een samenhangend beleid rond een voordelig vrijetijdsaanbod voor mensen in een situatie van armoede en bredere  kansengroepen. Tussentijds komen er ook werkgroepen samen om concrete projecten/acties uit te werken waarvan de krijtlijnen door de stuurgroep worden uitgetekend.
 • Jaarlijks 1 of 2 vrijetijdsforums te organiseren. Het forum bestaat uit zowel aanbieders als gebruikers van vrije tijd, diensten en externe partners. Het vrijetijdsforum heeft 2 functies:
  • Klankbord voor ideeën die uit de stuurgroep komen
  • Een plaats waar ideeën en bedenkingen aan bod kunnen komen, waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden… Altijd met het oog op een zo breed mogelijke deelname aan het vrijetijdsaanbod in Ranst.

Op 7 juni 2021 werd – omwille van de geldende coronamaatregelen – een eerste digitaal vrijetijdsforum georganiseerd. Het werd een interessante avond waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de kennismaking en de werking van het netwerk.
 

PROJECTEN EN ACTIES 2020:

Zomerpakketten

112 gezinnen ontvingen persoonlijk een informatiepakket met allerlei vrijetijdsactiviteiten (jeugd, cultuur, sport, toerisme...) en een begeleidende handleiding vrijetijdsaanbod op maat van gezinnen en alleenstaanden in een moeilijke situatie. Een laagdrempelig aanbod, dikwijls gewoon over de drempel! Ideaal om samen met je bubbel te doen: leuke zoektochten, wandelingen voor rolstoelgebruikers, vrijetijdsactiviteiten die gratis toegankelijk zijn… Kortom: een staycation met hele fijne verrassingen in de buurt!

Pretpakket kerstvakantie

Vermits de impact van de coronapandemie groot is, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, heeft dit netwerk gezorgd voor een bijzonder pretpakket tijdens de kerstvakantie.

We gaven 96 pretpakketten aan in totaal 180 mensen. Daarmee konden deze gezinnen de kerstperiode in coronatijden toch nog op een creatieve en actieve manier invullen met o.a. puzzelboeken, knutselpakketten, lekkere kerstdrankreceptjes, wenskaarten en vier kindvriendelijke fotozoektochten. Bewegen en plezier maken is tenslotte de ideale cocktail om je goed te voelen! De zoektochten waren ook beschikbaar voor alle Ranstenaren.

Wenskaartenactie

Wie een pakket ontving, werd ook uitgenodigd om kerstkaarten te maken en anoniem te verzenden naar mensen die daar behoefte aan hadden. Zij konden deze kaarten in 12 wensbussen stoppen, die over heel Ranst verspreid stonden. Iedere Ranstenaar mocht ook wenskaarten maken en in de wensbussen steken. Het werd een groot succes! Meer dan 200 mensen in armoede, alleenstaanden, senioren in woonzorgcentra… ontvingen een wenskaart. Deze actie wordt in 2021 zeker herhaald!

 

PROJECTEN EN ACTIES 2021:

Brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’

Op het online vrijetijdsforum van 7 juni 2021 werd de gloednieuwe brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’ gelanceerd. Deze brochure bevat een overzicht van alle gemeentelijke initiatieven op het vlak van vrije tijd met vermelding van sociale kortingen. Deze brochure helpt mensen op weg om een aanbod op maat te zoeken van hun wensen en (financiële) mogelijkheden. Bij Wereld-Delen en de afdeling zorg en welzijn (OCMW) kunnen ze terecht voor advies en reservaties.

Rondje Ranst

In het najaar organiseert het netwerk een daguitstap met de bus. Eén op maat van senioren en één op maat van gezinnen met kinderen, die we graag een extra duwtje in de rug geven. Ze gaan met de bus een dag op uitstap om Ranst te verkennen. Onderweg leren ze mekaar wat beter kennen en ontdekken ze leuke plekjes in Ranst om te genieten van de vrije tijd. Daar kunnen ze deelnemen aan allerhande leuke vrijetijdsactiviteiten. Een stimulans om nadien zelf stappen te zetten om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod (met sociale kortingen) in de gemeente Ranst.

Wenskaartenactie

Als gevolg van het grote succes in 2020 herhalen we de wenskaartenactie in 2021. We rekenen op nog meer Ranstenaren die massaal kerstkaarten gaan schrijven voor mensen waarvoor dit extra veel betekent tijdens de kerstperiode!

Openingsuren & contact

Netwerk Vrije Tijd voor iedereen in Ranst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst
Tel. tel.
03 470 68 33
e-mail
vrijetijdsnetwerk@ranst.be

Deel deze pagina