Doelstellingen en acties

Het lokaal netwerk ontvangt van de Vlaamse Regering voor de werking van dit lokaal netwerk een Vlaamse subsidie. Om dit bedrag te verantwoorden, dienen we jaarlijks een verantwoordingsnota in. In deze verantwoordingsnota staan een aantal doelstellingen en acties.

DOELSTELLINGEN:

1. Meer mensen uit onze doelgroep nemen deel aan het vrije tijdsaanbod door o.a.:

 • Middelen te voorzien om betaalbare uitstappen, reizen en activiteiten mogelijk te maken voor mensen die het financieel moeilijk hebben
 • Sociaal tarief te voorzien voor vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeente
 • Jaarlijks laagdrempelige activiteiten te organiseren voor een breed publiek
 • De knoeselpas (kortingspas van Wereld-Delen) bij gebruikers en aanbieders te promoten
 • Een anoniem inschrijvingssysteem te voorzien, ook voor mensen die recht hebben op een sociaal tarief

2. Sensibilisering over de voordelen van een actieve vrije tijd-, sport- en cultuurbeleving door o.a.:

 • Meer mensen te bereiken door actieve samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het partnerschap van het netwerk
 • Een brochure te ontwikkelen met een duidelijk overzicht van alle vrijetijdskansen in Ranst
 • Jaarlijks een versterkend gezinsaanbod in de kijker te zetten
 • Jaarlijks thema’s en accenten in de kijker te zetten

3. Sensibiliseren en bemiddelen bij aanbieders van vrijetijdsactiviteiten door o.a.:

 • een Vrijetijdsforum te organiseren waarop we alle aanbieders van vrije tijd (verenigingen, socio-culturele organisaties, …) uitnodigen. Via deze weg informeren en inspireren we hen om mee in dit solidariteitsverhaal te stappen en hier binnen hun eigen werking mee aan de slag te gaan.

4. Continuïteit en een vlotte, professionele werking van het ‘Netwerk vrije tijd voor iedereen in Ranst’ garanderen.

5. Het partnerschap uitbouwen tot een vlot werkende stuurgroep met daarachter een breed forum door o.a.:

 • Regelmatig samen te komen met de stuurgroep die bestaat uit de afdeling vrije tijd, afdeling zorg en welzijn (OCMW), Wereld-Delen en ervaringsdeskundigen. De stuurgroep vormt de motor van het netwerk en voert een samenhangend beleid rond een voordelig vrijetijdsaanbod voor mensen in een situatie van armoede en bredere  kansengroepen. Tussentijds komen er ook werkgroepen samen om concrete projecten/acties uit te werken waarvan de krijtlijnen door de stuurgroep worden uitgetekend.
 • Jaarlijks 1 of 2 vrijetijdsforums te organiseren. Het forum bestaat uit zowel aanbieders als gebruikers van vrije tijd, diensten en externe partners. Het vrijetijdsforum heeft 2 functies:
  • Klankbord voor ideeën die uit de stuurgroep komen
  • Een plaats waar ideeën en bedenkingen aan bod kunnen komen, waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden… Altijd met het oog op een zo breed mogelijke deelname aan het vrijetijdsaanbod in Ranst.

Op 7 juni 2021 werd – omwille van de geldende coronamaatregelen – een eerste digitaal vrijetijdsforum georganiseerd. Het werd een interessante avond waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de kennismaking en de werking van het netwerk.

PROJECTEN EN ACTIES 2020

Zomerpakketten

112 gezinnen ontvingen persoonlijk een informatiepakket met allerlei vrijetijdsactiviteiten (jeugd, cultuur, sport, toerisme...) en een begeleidende handleiding vrijetijdsaanbod op maat van gezinnen en alleenstaanden in een moeilijke situatie. Een laagdrempelig aanbod, dikwijls gewoon over de drempel! Ideaal om samen met je bubbel te doen: leuke zoektochten, wandelingen voor rolstoelgebruikers, vrijetijdsactiviteiten die gratis toegankelijk zijn… Kortom: een staycation met hele fijne verrassingen in de buurt!

Pretpakket kerstvakantie

Vermits de impact van de coronapandemie groot is, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, heeft dit netwerk gezorgd voor een bijzonder pretpakket tijdens de kerstvakantie.

We gaven 96 pretpakketten aan in totaal 180 mensen. Daarmee konden deze gezinnen de kerstperiode in coronatijden toch nog op een creatieve en actieve manier invullen met o.a. puzzelboeken, knutselpakketten, lekkere kerstdrankreceptjes, wenskaarten en vier kindvriendelijke fotozoektochten. Bewegen en plezier maken is tenslotte de ideale cocktail om je goed te voelen! De zoektochten waren ook beschikbaar voor alle Ranstenaren.

Wenskaartenactie

Wie een pakket ontving, werd ook uitgenodigd om kerstkaarten te maken en anoniem te verzenden naar mensen die daar behoefte aan hadden. Zij konden deze kaarten in 12 wensbussen stoppen, die over heel Ranst verspreid stonden. Iedere Ranstenaar mocht ook wenskaarten maken en in de wensbussen steken. Het werd een groot succes! Meer dan 200 mensen in armoede, alleenstaanden, senioren in woonzorgcentra… ontvingen een wenskaart. Deze actie werd ook in 2021 herhaald.

PROJECTEN EN ACTIES 2021

Brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’

Op 7 juni werd op het online vrijetijdsforum de brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’ gelanceerd. Deze brochure bevat een overzicht van alle gemeentelijke initiatieven op het vlak van vrije tijd met vermelding van sociale kortingen. Deze brochure helpt mensen op weg om een aanbod op maat te zoeken van hun wensen en (financiële) mogelijkheden. Bij Wereld-Delen en de afdeling zorg en welzijn (OCMW) kunnen ze terecht voor advies en reservaties.

Op trot in Ranst

In november organiseerde het netwerk een daguitstap met de bus voor senioren uit het netwerk. Ze zijn met de bus een dag op uitstap geweest in Ranst om Ranst te verkennen. Onderweg leerden ze mekaar wat beter kennen en gingen ze o.a. op bezoek bij Wereld-Delen, de Welkomhof en bij de bib in Ranst. Okra Broechem zorgde voor een lekkere broodjesmaaltijd. In de namiddag namen de senioren uit het netwerk deel aan allerhande laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten die Okra Broechem voorzien had: petanque, gezelschapsspelen, ...Een stimulans om nadien zelf stappen te zetten om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod (met sociale kortingen) van verenigingen in Ranst.

Infomomenten bij themaraden

De coördinator is - op vraag van de themaraden - de werking komen toelichten van het netwerk. Er werd van gedachten gewisseld met de aanwezigen over de mogelijkheden binnen de werking van de themaraden. Dit is een vorm van sensibilisering in de samenwerking.

Wenskaartenactie

Als gevolg van het grote succes in 2020 werd het initiatief vanuit het netwerk rond de wensenkaartenactie herhaald in 2021. Nog meer Ranstenaren kropen in hun pen en schreven warme kerstwensen voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit zorgde voor een warme toets tijdens de kerstperiode voor iedereen!

PROJECTEN EN ACTIES 2022
In 2022 legden we met de acties vanuit het netwerk de focus op de samenwerking met de erkende Ranstse verenigingen.

Bezoek Welkomhof en Wereld-Delen

Op 7 mei kregen erkende Ranstse verenigingen de kans om kennis te maken met de werking van de Welkomhof (Oelegem) en Wereld-Delen (armoedepartner Ranst), twee partners van het netwerk. Het werd een boeiende ontmoeting die zorgde voor een mooie kruisbestuiving. Wegens het grote succes werd deze formule herhaald op zaterdag 10 december.

Vernieuwde brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’

In augustus ontvingen alle partners van het netwerk, erkende Ranstse verenigingen, vrijetijdsdiensten, mensen in een kwetsbare situatie, ... de vernieuwde brochure ‘Vrije tijd voor iedereen in Ranst!’ Deze brochure bevat een overzicht van alle gemeentelijke initiatieven op het vlak van vrije tijd met vermelding van sociale kortingen. Deze brochure helpt mensen op weg om een aanbod op maat te zoeken van hun wensen en (financiële) mogelijkheden. Bij Wereld-Delen en de afdeling zorg en welzijn (OCMW) kunnen ze terecht voor advies en reservaties. Naast deze informatie kan je in deze brochure ook het vrijetijdsaanbod bekijken van een aantal erkende Ranstse verenigingen die reeds actief zijn om de thematiek rond armoede en vrije tijd in hun werking te implementeren. Heb je interesse als vereniging om ook jouw werking rond deze thematiek in de kijker te zetten? Laat het ons zeker weten.

Huifkartocht bij opening speel- en ontmoetingsplek in Oelegem

Op zondag 18 september werd de gloednieuwe speel- en ontmoetingsplek in Oelegem (achter het Sociaal Huis) plechtig geopend. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud waar het fijn vertoeven is. Het netwerk zorgde ervoor dat men ook met de huifkar de buurt kon verkennen.

Vrijetijdsforum woensdag 30 november

Woensdag 30 november 2022 organiseerde het Netwerk vrije tijd voor iedereen in Ranst een netwerkavond met alle Ranstse verenigingen. Op een dynamische en interactieve manier wisselden Ranstse verenigingen tips en tricks uit rond drempelverlagende initiatieven, zodat ook mensen in een kwetsbare situatie de weg vinden naar vrije tijd. Slongs was de geanimeerde Master of Ceremony van de avond!

Wenskaartenactie

Ook tijdens de eindejaarsperiode van 2022 organiseert het netwerk een warme eindejaarswensenactie. De kerstwensen werden in een originele verpakking bezorgd aan de doelgroep.

PROJECTEN EN ACTIES 2023
In 2023 legt het netwerk de focus op de thematiek rond mobiliteit.

Sensibilisering en communicatie over specifieke mobiliteitsmogelijkheden in onze gemeente

Op het vrijetijdsforum wisselden de aanwezigen ideeën uit om drempels te verlagen zodat de toeleiding van de doelgroep tot vrije tijd kan bevorderd worden.

Fietsworkshops 'Kijk ik fiets' voor de doelgroep in samenwerking met de sportdienst

In het voorjaar heeft het netwerk een fietsworkshop voor kinderen uit de doelgroep georganiseerd. Samen met de fiets naar een vrijetijdsactiviteit rijden heeft immers vele voordelen! Wegens het grote enthousiasme werd deze activiteit in het najaar herhaald.

Uitstap naar de sportbeurs op autoloze zondag (24 september) in samenwerking met de sportdienst en de sportverenigingen

Op autoloze zondag organiseert de sportdienst in samenwerking met diverse sportverenigingen uit Ranst een sportbeurs met demonstraties en infostanden.
Het netwerk organiseert een uitstap  met de doelgroep om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het sportaanbod van de Ranstse sportverenigingen. 

Vrijetijdsforum 16 november

Het netwerk organiseert een vrijetijdsforum voor de Ranstse verenigingen. Op een interactieve manier biedt het netwerk tips en tricks aan om het vrijetijdsaanbod van de verenigingen nog toegankelijker te maken voor iedereen. Deze avond is voor de verenigingen ook een netwerkmoment om mekaar te ontmoeten en de werking te leren kennen. 


Openingsuren & contact

Netwerk Vrije Tijd voor iedereen in Ranst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst
Tel. tel.
03 470 68 33
e-mail
vrijetijdsnetwerk@ranst.be

Deel deze pagina