Noodplanning

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 op de nood- en interventieplannen verplicht elke gemeente om een zogenaamde ‘ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning’ (kortweg noodplanambtenaar of rampenambtenaar genoemd) aan te duiden en een Veiligheidscel op te richten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?