De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Ondertussen is het geïntegreerd onderzoek gestart. Hierbij worden tegelijk mogelijke oplossingen voor een betere verkeerssituatie in de regio onderzocht én hoe elk van deze oplossingen kan bijdragen tot een betere leefkwaliteit, milieuvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.

Werkateliers Klimaatgordel

Ontwerpers en onderzoekers weten veel, maar kennen een plek niet zoals bewoners en lokale organisaties dat doen. Om lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor ‘De Nieuwe Rand’ organiseert het projectteam werkateliers. Dat zijn bijeenkomsten van bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek mee willen vormgeven en bijsturen.

Tijdens de werkateliers over de klimaatgordel worden alle onderzoeksthema’s die relevant zijn m.b.t. de klimaatgordel bekeken voor een aantal specifieke deelgebieden. Deze thema’s zijn o.a. regenwater en  grondwater, biodiversiteit, landbouw, erfgoed en de (mogelijke) veranderingen in en tussen de grote natuurgebieden. Na een toelichting over de stand van zaken van het onderzoek, wordt aan werktafels in kleine groepjes nagedacht over de aandachtspunten en kansen voor elk van deze thema’s in de verschillende deelgebieden.

Er worden twee werkateliers georganiseerd over de klimaatgordel, één in het noorden van het gebied (Stabroek) en één in het zuiden van het gebied (Schilde).

In Stabroek ligt de focus op het gebied van de Polder van Stabroek en de Opstalvallei, Brecht en Wuustwezel en het Fort van Brasschaat en de Kaartse Beek. Denk je graag mee over deze gebieden, schrijf je dan voor 27 februari in via deze link Het werkatelier vindt plaats op 28 februari van 18.45 tot 21.30 uur in de zaal Jos, Kerkstraat 89, 2940 Stabroek.

In Schilde ligt de focus op de Zwanebeek en Schildestrand, het Klein Schijn en de Laarse Beek. Denk je graag mee over deze gebieden, schrijf je dan voor 7 maart via deze link Het werkatelier vindt plaats op 8 maart van 18. 45 tot 21.30 uur in Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde.

De conclusies van de werkateliers worden op het einde van de avond telkens gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten met de deelnemers van de werkateliers gedeeld via een digitale toelichting.

Meer info

Je kan de meest recente informatie nalezen op de website van De Nieuwe Rand.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

De Nieuwe Rand

Deel deze pagina