De Nieuwe Rand

Het project De Nieuwe Rand wil de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen verbeteren. 

Stand van zaken

In het najaar van 2022 organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio, beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota.

Ondertussen is ook het geïntegreerd onderzoek gestart. Hierbij onderzoeken we tegelijk de mogelijke oplossingen voor een betere verkeerssituatie in de regio én hoe elk van deze oplossingen kunnen bijdragen tot een betere leefkwaliteit, milieuvriendelijkheid en duurzame mobiliteit. 

Meer info

Je kan de meest recente informatie nalezen op de website van De Nieuwe Rand.

Externe links

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top