Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit volgens de Vlaamse Codex Wonen.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning.

Met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Bij het verkrijgen van een schenking kan het bekomen van een conformiteitsattest ook aanleiding geven tot verlaging van het schenkingstarief. Meer informatie hierover vind je terug op vlaanderen.be.

De aanvraag

De aanvraag voor een conformiteitsattest gebeurt steeds door de verhuurder van de woning. De verhuurder vraagt het attest aan via het EnergieK Woonloket van de gemeente of via het digitaal aanvraagformulier van Igean.

Het onderzoek tot het bekomen van een conformiteitsattest

 • Wanneer de woning reeds bewoond is, maakt de woningonderzoeker van Igean een afspraak met de huurder, zo niet maakt hij een afspraak met de verhuurder.
 • De woningcontroleur voert een woningonderzoek ter plaatse uit. De kwaliteit van de woning wordt gecontroleerd aan de normen van de Vlaamse Codex Wonen.
 • Tijdens het onderzoek worden er foto’s genomen van de toestand van de woning. Er worden zowel overzichtsfoto’s, als detailfoto’s genomen.
 • Wanneer de verhuurder aanwezig is tijdens het onderzoek, kunnen bepaalde gebreken al ter plaatse besproken worden.
 • Na het onderzoek ter plaatse wordt er een technisch verslag opgemaakt door de woningcontroleur
 • Het verslag wordt bezorgd aan de eigenaar/verhuurder.
 • Indien er gebreken zijn wordt er door onze woningcontroleur advies gegeven aan de eigenaar over mogelijke herstellingen/verbeteringen. Na een termijn van 3 maanden wordt er een hercontrole gepland.
 • Het technisch verslag wordt ook aan de huisvestigingsambtenaar bezorgd. De huisvestigingsambtenaar maakt het conformiteitsattest op en laat het document ondertekenen door de burgemeester.
 • De huisvestigingsambtenaar bezorgt het ondertekende conformiteitsattest aan de eigenaar, Wonen in Vlaanderen en Igean.

De prijs

Een conformiteitsattest is niet gratis. Informatie hierover kan je terugvinden in het retributiereglement.

De geldigheid

Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Een conformiteitsattest vervalt sowieso als: 

 • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan.
 • de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard.
 • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Adres
Doornaardstraat 60 , 2160 Wommelgem
Tel.
Website
Naar top