College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend beleidsorgaan.
Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren.
Daarnaast heeft het schepencollege zelf ook een aantal specifieke, wettelijke bevoegdheden van zowel gemeentelijk als algemeen belang.

Zo staat het college van burgemeester en schepenen onder andere in voor:

  • De afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • Toezicht op het gemeentelijke personeel
  • Het beheer van het gemeentelijk patrimonium, alsook van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur.
  • Het vaststellen van de rooilijnen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke donderdagvoormiddag vanaf 9 uur. Deze zittingen zijn niet openbaar.

 

 

Extra informatie

Deel deze pagina