College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en vier schepenen. Elke schepen heeft een aantal beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt. De beslissingen worden collegiaal genomen.

De wekelijkse zittingen van het college voor burgemeester en schepenen zijn altijd op dezelfde dag gepland. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Hieronder kan je wel een besluitenlijst raadplegen.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Samenstelling

Johan De Ryck

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

burgemeester

Bevoegd voor: Burgerlijke stand - Veiligheid, politie, brandweer - Communicatie - Informatica - Vergunningsbeleid - Personeel - Parken, plantsoenen en begraafplaatsen - Financiën - Erediensten - Landbouw en plattelandsbeleid - Lokale economie en KMO

Luc Redig

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

eerste schepen

Bevoegd voor: Mobiliteit - Ruimtelijke ordening - Verkeersveiligheid - Milieu en Klimaat - Plattelandsontwikkeling

Leen Baeten

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

tweede schepen

Bevoegd voor: Sociale zaken - Senioren - Gezinsbeleid - Gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Annelies Creten

Contact
Adres
Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
GSM

Functies

vierde schepen

Bevoegd voor: Onderwijs en vorming - Bibliotheken - Jeugd en speelpleinwerking - Cultuur - Feestelijkheden - Sport - Documentatie en erfgoed - Toerisme – Jumelage

Naar top