Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Gaat een kind naar school, dan neemt het CLB de taak van Kind & Gezin over voor de opvolging van de ontwikkeling van het kind, vaccinaties, opvoedingsvragen, … De gegevens van Kind & Gezin worden overgedragen aan het CLB voor een vlotte opvolging. Het CLB werkt gratis.

Hoe het CLB contacteren?

  • via de kleuterleidster, de (zorg-)leerkracht of de schooldirectie.
  • op het moment dat de CLB-medewerker op school aanwezig is.
  • telefonisch of door langs te komen (de contactgegevens van het CLB krijg je bij de inschrijving).
  • via de websites van de CLB's die de scholen in Ranst begeleiden:

Deel deze pagina