Burgerparticipatie

Participatie kan je, binnen de gemeentelijke organisatie, op twee manieren definiëren. Enerzijds heb je participatie als ‘deelnemen aan de samenleving’ en anderzijds als ‘meebouwen aan de samenleving’.

Bron: www.overheid.vlaanderen.be

Participatie als ‘deelnemen aan de samenleving’

Deelnemen aan het dagdagelijkse leven is een vorm van participeren aan de maatschappij. Je gaat naar school of naar het werk, je bent lid van een vereniging en je neemt in je vrije tijd deel aan sport, cultuur en recreatie. Toch zijn die alledaagse dingen voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Omdat ze een handicap hebben, te weinig financiële slagkracht hebben, onze taal niet spreken of een rugzak meeslepen. Als gemeentebestuur willen we een beleid voeren om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kansen te geven.

Participatie als ‘meebouwen aan de samenleving’

Burgers, verenigingen, organisaties, bedrijven... iedereen kan zijn stempel drukken op de samenleving door zich te engageren. Het gemeentebestuur wil inzetten op inspraak en participatie van bij de start van een besluitvormingsproces. Hierdoor willen we betere keuzes maken en een grotere betrokkenheid bereiken bij onze inwoners. Samen met jou willen we nadenken over de richting die Ranst moet uitgaan. Jouw inbreng is hierbij een belangrijke leidraad.

Daarom hebben we met een externe partner (Public Minds) de vroegere adviesraden omgevormd tot themaraden en organiseren we burgerbevragingen via ons inwonerspanel.

Daarnaast hebben we ons geëngageerd om, onder leiding van het provinciebestuur en Rurant vzw, het traject ‘Veerkrachtige Dorpen’ te realiseren in onze vier deelgemeenten.

Ten slotte willen we allerlei inspraak- en participatieprocessen opzetten, al dan niet met een externe partner.

 

Deel deze pagina