Buitenschoolse kinderopvang Ferm Ranst

Opvang reserveren

Inhoud

Sinds 1 januari 2024 neemt Ferm de buitenschoolse kinderopvang op zich van schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar in alle scholen van Ranst. Ze organiseren vanaf dan zowel de voor- en naschoolse opvang als de opvang op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties.
Met vragen kan je altijd terecht in je school en bij de Ferm medewerkers.

Met Ferm kiest Gemeente Ranst voor een sterke partner in de buitenschoolse opvang. Ferm zet in op een kwaliteitsvolle begeleiding van de kinderen en op een sterke ondersteuning en omkadering van de begeleiders. Het welbevinden van de kinderen, ouders en medewerkers staat hierbij centraal.

Met deze samenwerking wil Gemeente Ranst volop investeren in de professionalisering en kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang en wil ze alle Ranstse scholen ontzorgen bij de praktische organisatie en de zoektocht naar begeleiders.

Voor- en naschoolse opvang

 • Begeleiders: alle vertrouwde begeleiders kunnen blijven werken in de opvang.
 • Locatie: op de school
 • Reserveren: je moet niet reserveren voor de voor- en naschoolse opvang.
 • Uren: de start- en einduren zijn hetzelfde voor alle scholen. De voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang start vanaf een kwartier na de laatste bel tot 18 uur. Woensdagmiddag is er op de eigen school naschoolse opvang tot 13 uur. Daarna kan je kind van 13 uur tot 18 uur terecht bij BKO Ferm Ranst in De Knipoog in Ranst.
 • Prijs: de bestaande prijzen van Ferm, die ze ook in de omliggende gemeenten hanteert, worden doorgetrokken naar alle scholen van Ranst. Je betaalt per begonnen half uur.

NIEUW: verminderd tarief bestond niet => extra korting voor een deel van de ouders

 • Gaan twee of meer kinderen van je gezin naar de voor- en naschoolse opvang? Dan geldt een verminderd tarief.
 • Sociaal tarief in voor- en naopvang. Ferm en het OCMW kunnen je onder bepaalde voorwaarden een sociaal tarief toekennen
 • 30 minuten gratis opvang in alle scholen, waarvan 15 minuten met ondersteuning van de gemeente. Dit is al zo in de meeste scholen. Waar dat nog niet het geval was, wordt het financieel interessanter voor de ouders.

Opvang woensdagnamiddag

 • Begeleiders: alle vertrouwde begeleiders kunnen blijven werken in de opvang.
 • Locatie: de opvang op woensdagnamiddag zal onder de naam ‘BKO Ferm Ranst’ plaatsvinden in GBS De Knipoog in Ranst.
 • Reserveren: verplicht en vooraf via reserveren.samenferm.be.

Vakantieopvang

 • Locatie: De Knipoog in Ranst
 • Reserveren is verplicht via reserveren.samenferm.be
 • Paas – en zomervakantie: Ferm vangt de jongste groep (2,5 jaar tot 4) op, de oudere kindjes (+4) kunnen terecht op de gemeentelijke speelpleinwerking.
  Prijs: we volgen voor de 2,5 jarigen niet de voorgestelde tarieven van Ferm, omdat die dan veel hoger zouden uitvallen voor deze groep t.o.v. de speelpleinwerking. We trekken de tarieven voor de groep allerjongsten gelijk met de lage tarieven van de gemeentelijke speelpleinwerking. De tarieven worden wel geïndexeerd.
 • Herfst - en krokusvakantie: Ferm vangt alle leeftijdsgroepen op. Deze prijzen daalden voor alle leeftijdsgroepen.

Procedure

Via reserveren.samenferm.be kom je direct op de juiste pagina. Maar je kan ook via www.samenferm.be doorklikken naar het onlinereservatiesysteem.

Let op! Je moet eerst een account aanmaken voor je kan inloggen.

Kostprijs

Je betaalt per begonnen half uur. Voor woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties geldt er een andere regeling. Je  vindt die terug in het huishoudelijk reglement van Ferm dat je ontvangt na inschrijving.

De vakantietarieven zijn:

 • € 7 voor een halve dag (7.30 - 12.30 uur of 13 - 18 uur) 
 • € 14 voor een ganse dag

Heb je een beperkt inkomen? Ferm en het OCMW kunnen je een sociaal tarief toekennen. Gaan twee of meer kinderen van je gezin naar de voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagnamiddag? Dan geldt een verminderd tarief.

Regelgeving

Je kan de afspraken die gelden in de buitenschoolse kinderopvang altijd raadplegen op https://reservaties.ranst.be.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
GSM
Naar top