Bijzonder Plan van Aanleg

De oorspronkelijke gewestplanbestemming kan in bepaalde gevallen aangepast worden. Ook kunnen er specifieke stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden aan bepaalde zones in de gemeente. Dit vereist bepaalde procedures die de gemeente en de hogere overheden moeten doorlopen.

De plannen die in onze gemeente goedgekeurd en dus ook geldig zijn, kan je hieronder terugvinden met de bijhorende voorschriften.

Thema's

Naar top