Bouwvisie

Ranst is een landelijke gemeente met enkele (dorps)kernen die worden omgeven door open ruimte. We merken een sterke vraag naar bijkomende woningen. Niet alleen eengezinswoningen, maar ook grotere projecten, dikwijls met meergezinswoningen.

Het behoud van het groene en open karakter van onze gemeente wordt door de bevolking als heel belangrijk ervaren. Dit kwam tot uiting in de burgerbevraging die werd georganiseerd in het najaar van 2019. Uit dezelfde bevraging blijkt dat een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning belangrijke  aandachtspunten zijn.

Daarom stelde het bestuur nieuwe richtlijnen op die een nieuwe visie weergeven op hoe de ruimtelijke invulling in onze gemeente kwalitatief gerealiseerd moet worden, met aandacht
voor het behoud van open ruimte en kernverdichting. Nieuwe inzichten zorgden ervoor dat we de tekst aanpasten en omvormden naar een ‘Beleidsvisie op bouwen’. 

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top