Bosgroep Antwerpse Gordel

Wat

Een bosgroep wil jou als boseigenaar praktische ondersteuning bieden bij het beheer van je bos. In een bosgroep zijn boseigenaren uit eenzelfde streek verenigd. Samen met de boseigenaars uit diezelfde streek kan je vrijwillig meewerken aan een mooie toekomst voor het Vlaamse bos.
'Baas in eigen bos', dat is het basisprincipe van de bosgroepen. De bosgroepen informeren, adviseren en organiseren, maar als boseigenaar beslis je altijd zelf over het beheer van je bos.

Wie

Alle leden zijn bosbeheerders van één of meer bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging. De gemeente en het OCMW zijn eigenaar van een aantal bossen in het werkingsgebied.

Doel

De vereniging heeft tot doel:

 • het stimuleren van een duurzaam bosbeheer met als richtinggevend kader de criteria duurzaam bosbeheer
 • het op elkaar afstemmen en coördineren van de beheerdoelstellingen en –maatregelen voor de bossen van de verschillende bosbeheerders
 • de samenwerking inzake bosbeheerwerken verbeteren en het op elkaar afstemmen van deze werken
 • de organisatie van de houtwinning, de verkoop van hout en het verkrijgen van alternatieve inkomsten verbeteren
 • het recreatieve medegebruik verbeteren door de openstelling van de bossen op elkaar af te stemmen op vraag van de bosbeheerder
 • de organisatie van de bosarbeid verbeteren, met inbegrip van het welzijn op het werk en van werkgelegenheidsinitiatieven
 • het op elkaar afstemmen, wat de bossen betreft, van de gebiedsgerichte terreinvisies uit andere beleidsdomeinen, zoals onder meer de jacht, het visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de landschapzorg, de waterbeheersing en de waterwinning
 • het stimuleren van de responsabilisering van de bosbeheerders
 • het invullen en verbeteren van de ecologische functie op het niveau van de bosgroep
 • bij de functie-invulling van de betrokken bossen, rekening houden met de behoeften van de lokale gemeenschap en de bosgebruikers
 • het nemen van bijzondere initiatieven die de toetreding van de bosbeheerders van kleine boseigendommen bevorderen
 • in voorkomend geval, zich actief richten op de realisatie van de doelstellingen en maatregelen van het natuurrichtplan, conform de artikelen 48 en 50 van het decreet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beheer is daarvoor verantwoordelijk.
 • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzaam bosbeheer.

Info

Ben je boseigenaar en wil je meer info over de bosgroep Antwerpse Gordel? Dit kan via www.bosgroepen.be

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top