Bosaanplant

Gemeente Ranst wil 1 ha bos per jaar aanplanten. Bossen nemen CO2 op en zuiveren de lucht, goed voor een daling van onze gemeentelijke CO2-uitstoot. De gemeentelijke bebossingsvisie geldt als leidraad bij de selectie van geschikte percelen. Er wordt voorrang gegeven aan percelen die aansluiten op bestaande bossen, of op stukken die bestaande bossen met elkaar verbinden. Zo vergroten we het leefgebied van verschillende dier- en plantensoorten.

In 2021 plantten we met alle Ranstse scholen het Toekomstbos aan op de Oelegemsesteenweg. Dat was slechts het begin.

Op 19 februari 2022 werd het bos aangeplant op de hoek van Hutveld en Ranstsesteenweg. Deze bosaanplant werd verwezenlijkt in samenwerking met de buurt. Ze mochten ook voorstellen doen voor de naam van het nieuwe bos, dit heeft de naam Hutsebos gekregen.

Eind 2022 werd het Vlinderspoorbos aangeplant naast het Safi-pad. Dit bos is een blijvende ode aan de overleden Christoph Wauters. In juni 2023 huldigden we dit bos plechtig in.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top