Bomencharter Vlaanderen (2019 - 2024)

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die samen zoveel mogelijk bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024.

Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd.

De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema ‘planten van bomen’.

Peuter speelt in bos

Deel deze pagina