Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Haar taken zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, zoals individuele hulpverleningsdossiers.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is niet openbaar. In Ranst bestaat het uit een voorzitter en 8 leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke fractie heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid via deze link

Openingsuren & contact

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina