Bewegwijzering bedrijven

Inhoud

Bedrijven in de gemeente Ranst die wegwijzers willen plaatsen bij hun onderneming, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zorgt voor de levering en plaatsing van de wegwijzers.

Voorwaarden

  • De borden zijn qua afmetingen, vorm, kleur, materialen, letterhoogte, symbolen, lichtweerkaatsing ... conform met de bepalingen vermeld in het Ministerieel besluit van 1 februari 1991 over signalisatie van plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard;
  • Er mogen maximaal 3 borden per bedrijf op het openbaar domein geplaatst worden. Dubbelzijdige aanduiding wordt als 2 borden beschouwd en aangerekend;
  • Het bedrijf kan slechts langs één reisroute gesignaleerd worden vanaf een gemeenteweg;
  • De borden kunnen enkel geplaatst worden langsheen gemeentewegen, op openbaar domein. Op gewestwegen en aansluitingen met gewestwegen kan geen signalisatie aangebracht worden;
  • De gemeentelijke diensten plaatsen het bord.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de technische dienst, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. 

Kostprijs

De gemeente levert en plaatst de borden, palen en alle bevestigingsmaterialen na betaling van een forfaitaire vergoeding van € 115 per bord (geen BTW).

Meer info

Voor inlichtingen over het aanvragen van de bewegwijzering en de reglementering hierrond kan je terecht bij de technische dienst.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top