Bewaking en veiligheid

De meeste activiteiten in Ranst worden georganiseerd door verenigingen/vrijwilligers. Als je met een bewakingsteam wil werken, mag je zelf kiezen met wie je hiervoor samenwerkt. 
Een bewakingsteam kan bestaan uit vrijwilligers, een ingehuurde firma, of een combinatie van beide. Hieronder lichten we toe waarmee je rekening dient te houden bij het inzetten van een bewakingsteam.

Je wil een firma inhuren als bewakingsteam.

 • Als je als organisator een beroep wil doen op een erkende bewakingsfirma, dan moet je dit
  vooraf melden bij de burgemeester. Je voorstel kan geweigerd worden, bijvoorbeeld
  omwille van de slechte reputatie van de gekozen firma.
 • Bewakingsagenten mogen niet zomaar fouilleren. Ze hebben geen enkele bijzondere
  bevoegdheid. Enkel na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester mag er in bepaalde
  gevallen een oppervlakkige controle gebeuren. Je moet vooraf aan de burgemeester een namenlijst bezorgen van personen die mogelijk controles van kledij en handbagage uitvoeren.
 • Je vindt een lijst van alle vergunde bewakingsondernemingen via www.vigilis.be

Vrijwilligers als bewakingsteam op je evenement

 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet, zijn leden van de organiserende vereniging of personen die een aanwijsbare band ermee hebben, zoals ex-leden en ouders. Men kan dus geen vrijwillige taken van persoonscontrole op zich nemen voor activiteiten van een vereniging waar je geen band mee hebt.
 • De activiteit mag slechts sporadisch georganiseerd worden.
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen, mogen dit slechts sporadisch doen. Professionele bewakingsagenten kunnen dus nooit optreden als ‘vrijwilliger’.
 • Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
 • Vrijwilligers die deel uitmaken van het bewakingsteam moeten min. 18 jaar zijn.

Toegangscontrole: wat mogen vrijwilligers wel/niet?

Wat mag wel?Wat mag niet?

Wanneer?
Het bewakingsteam mag enkel controle van kledij en handtassen/rugzakken uitvoeren onder bepaalde voorwaarden:

 • Er is een toelating van de burgemeester nodig. Deze moet slechts eenmaal gegeven worden. Er kunnen in het belang van de veiligheid, voorwaarden
  verbonden zijn aan de toestemming.
 • Enkel aan de toegang van een evenement.
 • De controle mag niet systematisch zijn. Niet alle bezoekers mogen gecontroleerd worden, het moet een uitzondering blijven. Enkel als veiligheidsmensen vermoeden dat een bezoeker een wapen of een gevaarlijk voorwerp bij heeft, mag die aan een controle onderworpen worden. Bijv. als de persoon vroeger al betrapt werd met een gevaarlijk voorwerp of als de metaaldetector een positief signaal geeft.
 • De gecontroleerde mag niet gedwongen worden tot de controle, ze gebeurt op basis van vrijwilligheid.


Controles die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, zijn bijv. controles

 • met een ander doel dan wat wettelijk is voorzien (de veiligheid in de
  bewaakte plaats).
 • om na te gaan of iemand iets gestolen heeft.
 • om na te gaan of iemand drugs bij zich heeft.
 • naar fototoestellen of andere ongevaarlijke voorwerpen.

Het feit dat de controle aangekondigd staat of dat de gecontroleerde zijn toestemming geeft, maakt ze niet wettelijk.

Hoe?
De controle zelf kan enkel bestaan uit:

 • Een oppervlakkige betasting van de kleding.
 • De controle van de handbagage: de gecontroleerde persoon haalt zelf de goederen uit zijn zakken of handbagage en toont ze. De handtas of zakken van de kledij mogen dus niet gecontroleerd worden door het bewakingsteam.
 • Enkel mannelijke bewakers mogen mannen controleren, enkel vrouwelijke bewakers mogen vrouwen controleren.

Controle uitoefenen op de openbare weg of openbare plaatsen. Er mogen dus geen mensen ingezet worden in de omgeving van de zaal.
Dit is een taak van de politie.

Gevolg:

 • Wie zich niet wil laten controleren kan de toegang ontzegd worden. Dit kan echter enkel als dit vooraf door de organisatie in een reglement is opgenomen.
 • Bij het aantreffen van gevaarlijke voorwerpen heeft de persoon de keuze:
  • De persoon blijft buiten, de toegang mag geweigerd worden. Dit kan echter enkel als dit vooraf door de organisatie in een reglement is opgenomen.
  • De persoon wenst toch binnen te komen en laat de gevaarlijke voorwerpen achter. Dat kan in zijn wagen zijn of hij geeft ze  vrijwillig af aan de bewakers. Wanneer hij de ruimte verlaat moeten ze teruggegeven worden.
   Als het voorwerp een wanbedrijf is (bijv. verboden wapen) kan de bewaker de politie verwittigen en de gecontroleerde ondertussen staande houden tot de politie aankomt.

Fouilleren

Bewakingsagenten en vrijwilligers mogen nooit fouilleren. Controle van kledij en goederen is enkel mogelijk wanneer men uitdrukkelijk de toestemming heeft van de burgemeester. Zelfs in dat geval moet het een uitzondering blijven.

 Geweld gebruiken.
Dit kan nooit, behalve als je iemand op heterdaad betrapt bij een misdrijf.
Dan mag je ingrijpen op voorwaarde dat je onmiddellijk de autoriteiten waarschuwt.

 
Hoe doe ik een aanvraag?

 • De gegevens van de vrijwilligers moeten via de evenementen aanvraag bezorgd worden aan de lokale politie ZARA.
 • De aanvraag gebeurt door de organisator van de activiteit in kwestie.
 • De aanvraag moet minstens 60 dagen voor uw evenement bij ons toekomen. U kan de aanvraag best geruime tijd opvoorhand bij ons indienen om uw organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Na de screening zal de burgemeester al of niet de toelating geven om met vrijwilligers te werken in het kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op de activiteit.
 • Een toestemming tot oppervlakkige controle van kledij en handbagage wordt na het veiligheidsoverleg positief of negatief geadviseerd aan de burgemeester die de beslissing ter zake aan de organisator overmaakt.
Naar top