Bermbeheer

Wist je dat…

wegbermen in Vlaanderen een oppervlakte vertegenwoordigen die groter is dan alle erkende natuurgebieden samen?

  • 61% van de totale Vlaamse flora aan hogere planten in wegbermen teruggevonden kan worden?
  • wegbermen vaak de laatste spontane groeiplaatsen zijn voor zeldzame planten en dieren zijn?
  • wegbermen belangrijke verbindingen zijn tussen verschillende stukken open ruimte?
  • door ecologische beheer uit te voeren zonder bemesting en op de juiste moment maaien, de bermen verschralen met een grotere variatie aan planten en kruiden tot gevolg? Dit is mooi en belangrijk voor de dieren die hier goede schuilplaatsen vinden.

Bermen ecologisch gemaaid

Sinds 2017 reeds maaien we onze bermen op een ecologische manier. Het bermbesluit van de Vlaamse regering voorziet dat de eerste maaibeurten niet voor 15 juni plaatsvinden. Af en toe is er toch een afwijking nodig om verkeerstechnische, landschappelijke of ecologische redenen. We vermijden zo dat de bermen vergrassen en dus minder bloemrijk worden.

Heb je de grazende schapen al opgemerkt op de taluds van de brug in Oelegem over het Albertkanaal? Ook dit is een vorm van ecologisch bermbeheer.

Bermbeheerplan

Begin 2024 werd het nieuwe bermbeheerplan voor onze gemeente goedgekeurd. Het plan is opgemaakt voor een periode van 5 jaar. Alle bermen opgenomen in het bermbeheerplan werden in het voorjaar van 2023 door de provincie Antwerpen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie werden de bermen geëvalueerd of het beheer van de afgelopen 5 jaar zijn vruchten heeft afgeworpen en tot een grotere variatie aan planten en kruiden in de berm heeft geleid. Dit is effectief zo voor een heel aantal straten. Hierdoor zullen de bermen vanaf dit jaar in deze straten op andere momenten gemaaid worden.

Biodiversiteit

Een ecologisch bermbeheer geeft diertjes en planten meer kansen en verhoogt zo de biodiversiteit. Sommige dieren en planten hebben hun leefgebied in de bermen, zoals de hazelworm, de bruine vuurvlinder, beemdkroon en de veldkrekel.
Andere soorten maken van de bermen gebruik om te migreren van natuurgebied tot natuurgebied. Bovendien oogt een berm vol kleurrijk plantenleven ook gewoon mooier dan een strakke grasmat, vind je niet?

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top