Beleidsvisie op bouwen in Ranst

Ranst is een landelijke gemeente met enkele (dorps)kernen die worden omgeven door open ruimte.

We merken een sterke vraag naar bijkomende woningen. Niet alleen eengezinswoningen, maar ook grotere projecten, dikwijls met meergezinswoningen.

Het behoud van het groene en open karakter van onze gemeente wordt door de bevolking als heel belangrijk ervaren. Dit kwam tot uiting in de burgerbevraging die werd georganiseerd in het najaar van 2019. Uit dezelfde bevraging blijkt dat een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning belangrijkeĀ  aandachtspunten zijn.

Daarom stelde het bestuur nieuwe richtlijnen op die een nieuwe visie weergeven op hoe de ruimtelijke invulling in onze gemeente kwalitatief gerealiseerd moet worden, met aandacht
voor het behoud van open ruimte en kernverdichting.

Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat de tekst aangepast en omgevormd werd naar een ‘Beleidsvisie op bouwen’ die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2021.

Om de nieuwe visie op ruimtelijke ordening in Ranst zo helder mogelijk toe te lichten, hebben we een extra editie van Ranst Info gemaakt.
Hierin gaan we dieper in op waarom de nieuwe visie nodig is en hoe ze tot stand kwam. Je komt ook meer te weten over de kernwaarden van de visie en het onderzoek naar
de woonbehoefte in onze gemeente. Je krijgt ook een antwoord op veelgestelde vragen.

Alvast veel leesplezier!

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina