Bekkenbesturen Nete en Benedenschelde en Opvolgingscommissie Kleine Nete

De gemeente Ranst is lid van het bekkenbestuur van de Benedenschelde en de Nete en van de Opvolgingscommissie van de Kleine Nete.

Een bekkenbestuur neemt beslissingen op bestuurlijk vlak en wordt voorgezeten door een provinciegouverneur. Naast de gouverneur zetelen er afgevaardigden in van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor Leefmilieu en Waterbeleid (1), Landinrichting en Natuurbehoud (1), Openbare Werken en Mobiliteit (2), Ruimtelijke Ordening (1), Landbouw (1), Economie (1) en 1 mandataris per provincie, gemeente en polder of watering.

De bekkenbesturen staan in voor

  • het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan
  • de goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma
  • advies over: de waterbeleidsnota, de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen, het zoneringsplan, investeringsprogramma’s, optimalisatieprogramma, technische plannen…

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken. De opvolgingscommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van de lokale besturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven), het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse overheden, 2 vertegenwoordigers van de landbouwsector (Boerenbond en ABS) en 2 vertegenwoordigers van Natuurpunt.

Bijkomende informatie:

Naar top