Behaagactie

Behaag … Natuurlijk … een pleidooi voor streekeigen natuurrijkdom

Ook dit jaar pakt Natuurpunt uit met de grootscheepse campagne “Behaag...Natuurlijk”. Ranstse inwoners kunnen opnieuw van dit aanbod genieten. Kant en klare streekeigen haagpakketten worden aangeboden aan democratische prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.

Bestel nu

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes.  Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kan vanaf 1 september tot 16 oktober 2022 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee.

Voor wie

Meer info over het aanbod van haagplanten, klimplanten en fruitbomen onderaan deze pagina in bijlage.

Voorwaarden

  • De betaling dient te gebeuren bij de bestelling, vóór 16 oktober 2022. Betalen kan enkel via overschrijving op rekeningnummer BE35 0910 1793 6137 van Gemeente Ranst met vermelding ‘Behaag 2022 + naam koper’
  • Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant
  • De betaling dient te gebeuren bij de bestelling
  • De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller
  • Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden
  • De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden
 
 
 
 

Hoe aanvragen

Bestellen is mogelijk door dit webformulier in te vullen

Afhandeling

Afhaling van het bestelde plantgoed op zaterdag 26 november, tussen 10 en 12 uur

Plaats van afhaling: Drogenhofschuur van Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos, Schawijkstraat 105 te Ranst

Meer info

Dienst Omgeving, via 03 470 10 83 of omgeving@ranst.be

aanbod behaagactie

Deel deze pagina