Behaagactie

Behaag … Natuurlijk … een pleidooi voor streekeigen natuurrijkdom

Ook dit jaar pakt Natuurpunt uit met de grootscheepse campagne “Behaag...Natuurlijk”. Ranstse inwoners kunnen opnieuw van dit aanbod genieten. Kant en klare streekeigen haagpakketten worden aangeboden aan democratische prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.

Bestel nu

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes.  Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kan tot 20 oktober 2023 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee.

Voor wie

Meer info over het aanbod van haagplanten, klimplanten en fruitbomen onderaan deze pagina in bijlage.

Voorwaarden

  • De betaling dient te gebeuren bij de bestelling, vóór 20 oktober 2023. Betalen kan enkel via overschrijving op rekeningnummer BE35 0910 1793 6137 van Gemeente Ranst met vermelding ‘Behaag 2023 + naam koper’
  • Je moet het plantgoed binnen de grenzen van de gemeente planten
  • De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller
  • Je mag dit aanbod niet voor beroepsdoeleinden gebruiken
  • Je verklaart je als besteller akkoord met deze bestelvoorwaarden
 

Hoe aanvragen

Bestellen is mogelijk door dit webformulier in te vullen

Afhandeling

Je kan je bestelde plantgoed afhalen op zaterdag 25 november, tussen 10 en 12 uur. Plaats van afhaling is de Drogenhofschuur van Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos in de Schawijkstraat 105.

Meer info

Dienst Omgeving, via 03 470 10 83 of omgeving@ranst.be

behaag

Deel deze pagina