Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Haar taken zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, zoals individuele hulpverleningsdossiers.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is niet openbaar. In Ranst bestaat het uit een voorzitter en 8 leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke fractie heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Samenstelling

Rudi Claes

Contact
Adres
Selsaetenstraat 18 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Erika Eeckhout

Contact
Adres
Korenveld 19 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Erik Fossez

Contact
Adres
Massenhovensesteenweg 134 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Erik Gijsels

Contact
Adres
Bremstraat 5A , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Kevin Helsen

Contact
Adres
Boomgaardweg 7 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Nicole Vantichelen

Contact
Adres
Van Halmalelaan 14 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Joren Verspeelt

Contact
Adres
Nauwelaershoeven 3 BA , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Kris Wouters

Contact
Adres
Vincent Goossenslaan 4 , 2520 Ranst

Functies

Bijzonder comité voor de sociale dienst
Naar top