Asbest aan huis ophalen

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die met het blote oog niet te zien zijn. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Als particulier ben je vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in je gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch neem je asbest best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw.

In samenwerking met IGEAN en de OVAM starten we met de inzameling aan huis van hechtgebonden* asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en weer laten ophalen.

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, altijd met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult die dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Meer informatie en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest.

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier. 

Lees ook

asbestafbouw

Deel deze pagina