Asbest

Inhoud

Asbest werd vroeger veel in de woningbouw gebruikt. Ook andere producten, zoals strijkplanken, golfplaten, remblokjes, vloerbedekking en isolatie-materiaal bevatten nog altijd asbest. 
Asbest kan een bedreiging zijn voor onze gezondheid. Zolang je er voorzichtig mee omgaat en het materiaal niet breekt, zijn de risico's echter heel beperkt. Als het materiaal in goede staat is, zitten de vezels doorgaans heel stevig vast. Gevaar is er pas wanneer je bij een verbouwing bijvoorbeeld het asbest bewerkt en 'beschadigt'. Dan kan je de vezels losmaken en inademen. 

Wat doe ik met asbest?

Als particulier ben je vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in je gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch neem je asbest best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw.

Als asbest bloot komt te liggen bij renovatie, dan ben je VERPLICHT om het asbesthoudend materiaal te (laten) verwijderen. Informeer hiervoor best bij IGEAN.

Je kan met asbesthoudend afval (cementgebonden) terecht in het recyclagepark of laten ophalen aan huis.

Hoe verpak ik asbest?

Als je asbest aanbiedt op het recyclagepark, moet dat verpakt zijn in speciaal daarvoor bestemde recipiënten. Deze folies en zakken kan je kopen op het recyclagepark voor €1 per stuk. Koop dus eerst je verpakkingsmateriaal voordat je de werken start.

Inzameling aan huis

In samenwerking met IGEAN en de OVAM bieden we een inzameling aan huis aan van hechtgebonden* asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en weer laten ophalen. Je moet dit wel op voorhand aanvragen.

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container met 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult de de zakken of de container met het asbesthoudend materiaal, waarna IGEAN ze ophaalt.

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier. 

Meer info 

website Igean

Contact

Adres
Doornaardstraat 60 , 2160 Wommelgem
Tel.
Website
Naar top